ثبت لحظات مناجات روزه اولی ها در قاب دوربین

درهای رحمت گشوده می شود. عطر مناجات بنده و معبود همه جا را پر می کند. فرشتگان الهی گروه گروه از آسمان فرود می آیند. باران عفو وبخشایش خدا می بارد و نسیم لطف و مهر الهی سینه ها را لبریز می کند. خدایا، رحیما، مهربانا، در این ماه مبارک، در این لحظه های ناب یاری ام کن تا غبار گناه و خطا را به باران عفوت بشویم. مددم رسان تا دل به نسیم مهرت تازه کنم از عطر مناجاتت ذرّه ذرّه وجودم را عطرآگین نمایم و به وادی رحمتت راه جویم. عزیزا، توفیقم ده تا از این ماه عظیم بهره جویم و به تو نزدیک شوم که اگر تو یاری ام نکنی، خسران زده و زیان کار خواهم بود.

همزمان با شروع ماه مبارک رمضان و  از تاریخ 6 اردیبهشت ماه 99 به منظور ایجاد شور و نشاط و تشویق دختران بهشتی  روزه اولی پایه سوم ،واحد پرورشی آموزشگاه پویشی تحت عنوان ثبت لحظات سبز مناجات با خدا برای این عزیزان در نظر گرفته است ، تا تصاویر لحظات مناجات خود با پروردگار  در زمان ،افطار ، سحر و موقع نماز را در قاب دوربین ثبت کنند و برای واحد پرورشی کانال سروش آموزشگاه ارسال کنند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20