برگزاری جشن باشکوه روز دانش آموز

در کشور ما نور خدا هادی فضل است / وز نور خدا جان گرفت دانش آموز

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20