معرفی پرسنل

 • سیده فاطمه نجاتی

  سیده فاطمه نجاتی

  دانشجو ارشد حقوق معاونت پرورشی
 • فاطمه طهماسبیان

  فاطمه طهماسبیان

  کارشناسی گرافیک معاون فناوری
 • ملیحه دری

  ملیحه دری

  ارشد روانشناسی تربیتی مدیریت آموزشگاه
 • ليلا فاخری

  ليلا فاخری

  كارشناسی مهندسی كامپيوتر معاون اجرایی
 • فهیمه مرتضوی

  فهیمه مرتضوی

  لیسانس علوم تربیتی معاون اجرایی
 • سمیره پوررضایی

  سمیره پوررضایی

  لیسانس تاریخ معاون آموزشی دوره اول
 • زهرا اکبریان

  زهرا اکبریان

  دیپلم انسانی خدمتگزار
 • سمانه تقی زاده

  سمانه تقی زاده

  دیپلم خدمتگزار