جشن الفبا

روزی که در باغ مدرسه جوانه زدی الف قامتت آنقدر ضعیف و شکننده بود که شاخ و برگ های علم جرات نمی کردند روی شاخه هایت لانه بسازند آن روز نمی دانستم چشمان معصومت غریبانه کلمات را می نگرد. ایا روزی به چلچراغ دانش روشن خواهد شدیا نه. امّا هر روز که می آمدی . من شکفتن جوانه های جدیدی را در تو به تماشا می نشستم و دردشت سرسبز نگاهت عشق را نظاره می کردم. وامروز که نیلوفری زیبا در باغ مدرسه شده ای امیدوارم که آموخته باشی. جشن الفبا مبارک.

جشن الفبای دختران عزیزمان در روز دوشنبه ۲ خرداد ماه ۱۴۰۱ برگزار گردید .

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20